ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; panels_cache_object has a deprecated constructor ใน require_once() (บรรทัด 133 ของ /home/hrms/web/hrms.sskru.ac.th/public_html/sys/modules/ctools/ctools.module)

slide 3

ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร
จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างๆ สามารถถูกนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและถูกต้อง รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆ สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้งการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรไปสู่ระบบสารสนเทศอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้ข้อมูลบุคลากรถูกนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องและทั่วถึง

slide 2

ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลากรในด้านการส่งข้อมูลผลงานด้านการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินในแต่ละรอบการประเมิน
ด้วยวิธีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ทำให้สามารถดำเนินการส่งข้อมูลผลงานได้แบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถส่งข้อมูลของตนเองได้จากทุกๆ ที่และทุกๆ เพื่อให้งานด้านบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

slide 1

ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านบุคลากร
เพื่อให้งานด้านบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ จัดการ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่าย
ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ด้านข้อมูลบุคลากรเป็นไปได้อย่างเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น